Правила школи

“Британська мовна школа “Ismart” - приватний позашкільний навчальний заклад, має власні правила навчання та поведінки школярів. Правила чіткі, конкретні, зрозумілі для кожного і підлягають беззаперечному їх виконанню всіма учнями школи. Дотримання правил дає змогу кожному почувати себе комфортно у колективі, знайти підтримку і розуміння, розширити круг своїх знайомств, успішно навчатися та відпочивати, досягати успіхів, реалізуючи свої власні цілі.  

“Here is only one rule for being a good talker - learn to listen
Christopher Morley
American actor
 • зарахування дитини до школи (до визначеної групи) здійснюється відповідно віковій категорії за результатами тестування на підставі оформленого договору;
 • кожен учень має право вільного переходу з однієї вікової категорії в іншу за умовами достатнього рівня знать та наявному місці в  групі. Заява щодо бажаного переходу надається батьками на ім’я Адміністрації школи та попередньо узгоджується;
 • навчальний рік завершується обов’язковим тестуванням. Успішні результати тестування  є підставою переходу дитини в групу на рівень вище за попередню;
 • адміністрація (при потребі) здійснює доукомплектування поточних груп новими учнями згідно з рівнем знань групи.
 • заняття в школі тривають з 01 вересня по 15 червня поточного навчального року;
 • проводяться 2 (два) рази на тиждень відповідно до узгодженого розкладу групи;
 • святкові дні, визначені державою, можуть бути вихідними за рішенням Адміністрації школи;
 • інформація про вихідні дні розміщується на початку поточного місяця на сайті в розділі – Новини/Інформація для батьків;
 • тривалість кожного уроку становить – 45 (сорок п’ять) хвилин;
 • зміна тривалості уроків може відбутись лише за згодою територіальної установи державної санітарно-епідеміологічної служби, про що обов’язково всі учні будуть проінформовані;
 • канікули проходять з 28.12.2020 - 08.01.2021р. включно.
 • під час канікул в школі проходять тижні Британської культури. Кожне заняття може проходити у вигляді проектної роботи/квесту/змагання/інсценізацій. Таким чином учні поглиблюють свої знання про свята та традиції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;
 • найкращі проекти відзначаються Адміністрацією школи та можуть висвітлюватись на сторінках інтернет-порталів;
 • проектні роботи учні мають  виконувати самостійно, обираючи на власний розсуд інформаційні джерела, спосіб викладення та формат презентації;
 • проектні роботи мають бути подані своєчасно;
 • успішні проекти  можуть бути презентовані на міжнародних учнівських форумах.
 • пропущені заняття не підлягають відпрацюванню та перерахунку;
 • учень самостійно має опрацювати матеріал, який було пропущено;
 • за необхідністю учень може звернутись до викладача для роз'яснення пропущеного матеріалу;
 • кожен учень зобов’язаний дотримуватись дисципліни на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу та правил внутрішнього розпорядку школи;
 • кожен учень має вчасно приходити на заняття, добросовісно готувати домашні завдання. Це дає змогу успішно засвоїти навчальну програму у повному обсязі;
 • під час занять учням забороняється вживати їжу, розпивати будь-які напої та користуватись мобільними пристроями/гаджетами;
 • приватний позашкільний навчальний заклад “Британська мовна школа “Ismart” залишає за собою право здійснювати відрахування учнів при грубому порушені ними дисципліни та створенні небезпечних умов для учасників навчального процесу. Повернення коштів в такому випадку здійснюється на підставі рішення Адміністрації.
 • рівень знань учнів фіксується в балах. Це дає можливість кожному школяреві отримати зменшений (чи збільшений) обсяг домашнього завдання, а викладачам контролювати якість засвоєних знань;
 • на протязі навчального року учням надається можливість скласти незалежний міжнародний тест для об’єктивного оцінювання рівня знань;
 • за результатами рейтингу успішності, на кінець навчального року, учням надається можливість отримати безкоштовний відпочинок в одному із літніх таборів у складі команди “Британської мовної школи “Ismart”;
 • інформація щодо успішності учнів надається батькам відповідно запиту;
 • на кінець навчального року формуються рейтинги та висвітлюються списки найуспішніших учнів школи.
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА
БЕЗКОШТОВНЕ ЗАНЯТТЯ
phone q search facebook google-plus youtube link