Методики навчання

Програми в позашкільному навчальному закладі "Британська мовна школа "Ismart" cкладено відповідно вікових особливостей школярів. Це дає змогу навчальному процесу бути цікавим, гнучким, доступним для кожного учня. Існує ряд традиційних заходів, які розширюють кругозір дітей, дають їм змогу пізнавати навколишній світ. До них залучаються всі школярі та їх батьки, що зміцнює весь колектив. Різноманітні проекти, свята, змагання дозволяють дітям проявити себе, як особистість.                                                          Існують певні заохочення, які є позитивним стимулом в навчанні та поведінці вихованців.

A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning…                          
Brad Henry
American politician
 • початкове вивчення основ  відбувається в розрізі фонетичних складових для чіткого розрізнення лексичних одиниць;
 • учні початкових класів починають прогресивно читати вже в перший місяць свого навчання;
 • з другого півріччя додаються граматичні розділи, які дозволяють учням логічно будувати прості речення та вирази;
 • з другого року навчання починається повний граматичний курс, який в поєднані із аудіюванням та розмовним клубом, надає учням можливість вільно висловлювати думки та будувати свої бесіди;
 • методикою передбачено постійне вивчення лексики протягом уроку та цілого курсу з необхідною для запам’ятовування періодичністю та цікавою подачею навчального матеріалу.
 • навчальні програми середньої школи відповідають рівням pre-A1, A1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) та Young Learners Сambridge English (YLE:Starters, YLE:Movers) і розвивають навички:
 • спілкування на побутові теми з урахуванням віку та інтересів школярів (за допомогою розповідання історій, діалогів, командних завдань, міні-постанов, монологічного мовлення, римування, фонетичних ігор);
 • читання (структуровані техніки фонетики та вільного читання);
 • письма (вивчення граматики);
 • сприйняття мови на слух (аудіювання при прослуховуванні діалогів та різноманітних за стилями пісень).
 • навчальні програми старшої школи відповідають рівням А2-В2 міжнародної шкали оцінювання володіння іноземною мовою (CEFR) та KET- FCE від Cambridge ESOL;
 • заняття розроблені з урахуванням потреб та інтересів молоді таким чином, щоб максимально зацікавити учнів;
 • старшокласники поглиблено вивчають граматику, лексику та фонетику англійської мови;
 • обговорюють теми, актуальні для підліткового віку;
 • читають неадаптовані статті та уривки із художньої літератури;
 • створюють інтелект-карти і готують есе;
 • вивчають ідіоми, скоромовки, жарти, які вживають підлітки у всьому світі.
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА
БЕЗКОШТОВНЕ ЗАНЯТТЯ
phone q search facebook google-plus youtube link